اسـتاد احمد خـادم الحسینی، عکاس پیش کسوت مشهدی 12 مـهر 1391، در سن 61 سالگی دار فانی را وداع گفت. احـمد خادم الحسینی با نزدیک به چهار دهه فعالیت هنری و سال ‌ها تلاش در امــر آمـوزش و ترویج عکاسی، سهم به سزایی در گسترش و پیشرفت این هنر در ســطح کـشور داشته است و بسیاری از هنرمندان عرصه عکاسی، سابقه شـاگــردی وی را در کارنامه خود دارند.

دهمين جشنواره مسابقات سراسرى عكس آبرنگ

اکـنون به در خواست و پیشنهاد فراوان هنر دوستان و عـلاقمندان رشته عکاسی جـشنواره سـراسری عـکس آبـرنگ را که با یاد و نام یکی از اساتید و عکاسان دیارمان زنده یاد احمد خـادم الـحسینی برگزار مـی گـردد پاس میداریم، زحمات و تلاشهای دوستان گرامی آقای کیارنگ علائی ( هشت دوره ) و آقای مـهدی رضوی ( یک دوره ) برای برگزاری جشنواره عکس آبرنگ

زمانبندی

اول اسفند 1396

شروع ارسال آثار

پایان فروردین 1397

پایان ارسال آثار

اردیبهشت 1397

داوری و اهداء جوایز

هيئت داوران

امين ابراهيمی

حمید رضا گیلانی فر

فرامرز عامل بردبار

موضوع

اصالت و فرهنگ ايرانی
ابنیه و معماری ایرانی
رسوم و سنت‌های ایرانی
اقوام و قومیت‌ها
مفاخر ایرانی
نمادهای موقت و دائم و المانهای شهری(رسوم نوروز باستانی)

انتخاب مردمی

  • 5.000.000 ریال وجه نقد
  • 2.000.000 ریال بن چاپ عکس

نفر اول

  • 10.000.000 ریال وجه نقد
  • 3.000.000 ریال بن چاپ عکس

نفر سوم

  • 3.000.000 ریال وجه نقد
  • 1.000.000 ریال بن چاپ عکس

نفر دوم

  • 5.000.000 ریال وجه نقد
  • 2.000.000 ریال بن چاپ عکس

برگزاری نمایشگاه از 50 اثر برتر راه یافته به بخش پایانی جشنواره